Regres: loonschade verhalen op de schuldige derde partij

Als werkgever heeft u te maken met een loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, u bent gedurende 104 weken verplicht het loon geheel of gedeeltelijk door te betalen. De hoogte hangt af van de afspraken die u hieromtrent heeft gemaakt, maar bedraagt minimaal 70% van het loon. Na de 104 weken ziekte stroomt uw zieke of arbeidsongeschikte werknemer mogelijk de WIA in. Hierdoor kunt u weer met extra kosten te maken krijgen. In gevallen waarin de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer door een derde is veroorzaakt, bestaat de mogelijkheid deze loonschade te verhalen, met 5 jaar terugwerkende kracht.

Regres

Loonschade die verhaald kan worden

100% van het netto loon

gedurende de eerste 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Re-integratie kosten

(maximaal 10.000,- euro)

WGA lasten

(maximaal 250.000,- euro)

Wat doet Claimpoint?

Wij vorderen de loonschade voor u terug die ontstaat als gevolg van een schuldige derde partij en beperken verdere loonschade waar mogelijk.
Dit heet regresrecht.

Onze werkwijze is helder en verantwoord. Geen zaak is geen zaak. Het recht zegeviert altijd.
Zo bereiken maximaal resultaat voor onze opdrachtgever.

De start: Wij onderzoeken de mogelijkheden voor regres in uw dossiers.

Wij berekenen de exacte schade en formuleren een sterk onderbouwde claim.

Met onze ervaring behalen wij bij bijna alle regreszaken succes.