Arbo Maatwerkregeling

De wet geeft de werkgever twee mogelijkheden om aan zijn verplichtingen in de Arbowet te voldoen. Maatwerkregeling & Vangnetregeling. Claimpoint werkt conform de Maatwerkregeling.

Mogelijkheid 1 – Maatwerkregeling: Samenwerking met een geregistreerde bedrijfsarts. Deze regeling biedt de mogelijkheid om overige deskundigen zelf te kiezen en in te zetten.

Mogelijkheid 2 – De vangnetregeling: Aansluiten bij een arbodienst. Het nadeel hiervan is dat je als klant of cliënt een ‘nummer’ bent. Je hebt regelmatig te maken met wisselingen in contactpersonen en/of bedrijfsartsen en je moet maar afwachten wie je krijgt. Bovendien betaal je ook voor zaken die je niet wilt afnemen.